Thảm Axminster

970,000

Thảm Axminster cao cấp

  • Chất liệu: 80% len lông cừu
  • Dệt quy chuẩn: 7x7x9
  • Kháng cháy
  • Khổ rộng: 4m, 6m
  • Hãng sản xuất: Royal Thái
  • Made under Authority of Hàng Kênh
Kích thước riêng
Kích thước thảm

1m x 1m

Màu sắc thảm

Màu vàng